Dinosaur Word Search
Click on the first letter of the hidden word and then the last letter. If the word is correct, it will be highlighted.
To reveal a Dinosaur word, click on the (?) next to the Dinosaur name.
Back to DinoFun for more free Dinosaur games

S U M I M I L L A G I H X N T E U Y P W Q Y T X X  
S G K J T O C T S U M I M O H T I N R O A S V E Z  
U S U R U A S O N A T I T R J L X I O X N U T S J  
R V S I J X K R Z Y V E D W C O W U T Q E R A D S  
U M S U R I E H C O N I E D F U H R O Q V U K I U  
A A U O U S T E G O S A U R U S D W C G D A C P R  
S R R R C O E L O P H Y S I S M A X E B O S K L U  
O C U S N X S U H P O L O R U A S A R A P O Q O A  
C H A N K Y L O S A U R U S C Z Q E A V G T U D S  
A A S A V O P O V I R A P T O R G S T N F A G O O  
T E O B R A C H I O S A U R U S U S O Z W P N C T  
T O N C W M W V S U K E Z Q R R S D P L M A D U A  
I P N T R N V A R W Y T S H U I O Q S F O P I S R  
S T A W B X T U C F S U H A G H N C Y Y G Z M U E  
P E R M H R A O S P R G S U P P M F B P Q O Y Y T  
W R Y A O S E J I U N O A O V J R K A X F T C P Q  
B Y T O O L C N A W T N L S E G I S A U R U S P S  
V X D R U I O S J A O I V E L O C I R A P T O R U  
M O D R G S O Z R D S S U R U A S A N A L P A N M  
N A U A A E M E O P M K U G B M Z O F J N T J X I  
H S L U T B C N Y Q N T N T N K V B E D U V O Z M  
B O R A R K U H N L C O M P S O G N A T H U S E I  
F U L Y W S D R O M A E O S A U R U S U Y V I H V  
S P B C W T R I C E R A T O P S U R U A S S U M A  
W J R Q S U R U A S O L A G E M L Y B C S I P F P  
ANKYLOSAURUS
APATOSAURUS
ARCHAEOPTERYX
AVIMIMUS
BRACHIOSAURUS
CERATOSAURUS
COELOPHYSIS
COELURUS
COMPSOGNATHUS
DEINOCHEIRUS
DIPLODOCUS
DROMAEOSAURUS
GALLIMIMUS
HADROSAURUS
HYPSILOPHODON
IGUANODON
LANASAURUS
MEGALOSAURUS
MUSSAURUS
ORNITHOMIMUS
OVIRAPTOR
PARASAUROLOPHUS
PLATEOSAURUS
PROTOCERATOPS
PSITTACOSAURUS
SEGISAURUS
SPINOSAURUS
STEGOSAURUS
TERATOSAURUS
TITANOSAURUS
TRICERATOPS
TROODON
TYRANNOSAURUS
VELOCIRAPTOR